Skip to main content
 
 
 
1
1

Salg & Vedlikehold

Salg, service, feilsøking og reparasjon på anleggsmaskiner og utstyr.
Vi utfører oppdrag på alle typer maskiner ute i felt og på eget verksted. Vi har stort delelager til borerigger og utfører bormaskinoverhaling ute i felt i servicebil.

Aircondition Service

Vi utfører service, feilsøking og reparasjoner på airconditionanlegg på eget verksted eller ute i felt. Vi kan resirkulere AC gassen, vakuumere anlegg, trykkteste og utføre lekkasjesøk ute i felt.

Motor & Girkasseoverhaling

Vi overhaler motorer og girkasser på eget verksted. Med stort leverandørnettverk skaffer vi det meste av deler til de fleste motor- og girkassemerker.

Linjeboring

Vi har utstyr for å kunne linjebore hull fra 22 mm opp til 400 mm og for å kunne legge påleggsveis slik at utslitte/ovale hull kan sveises ned og dreies opp igjen til original diameter. Utstyret er mobilt og kompakt slik at dette kan gjøres ute i felt på maskin og på plasser med vanskelig tilkomst.

Sveising, Maskinering & Konstruksjon

Vi utfører sveising og maskinering på eget verksted. Vi har servicebiler med store generatorer så vi har mulighet til å utføre større sveiseoppdrag ut i felt også. Vi sveiser opp utslitte gravemaskinskuffer, klyper og annet utstyr og vi utfører f.eks. ombygging av eksisterende utstyr slik at det fungerer bedre til flere formål.

Slangepressing & Slangevakt

Vi har servicebiler utstyrt med slangepresse og stort lager av presskoblinger og hydraulikkslanger til de fleste formål. Vi har også mobile håndholdte presser slik at vi enklere kan komme til på trange plasser for skjøting av slanger o.l. istedenfor å måtte bruke mye tid på demontering. Er uhellet ute er det bare å ta kontakt for slangevakt. Vi kommer også på befaring om det er behov for et forbyggende tiltak med bytte av gamle og slitte slanger på en større maskin eller hydraulisk system.

Oljerens

Vi har utstyr for partikkelrens og vannutskiller for de fleste oljer og diesel. Vi tilbyr en stasjonær filtertralle som driftes av 230 volt som kobles til stasjonære anlegg. Her bytter man filtere etter hvor strenge krav det er til renhetsgrader av oljen og man kan justere pumpehastighet etter viskositeten til oljen for best mulig resultat.
Alternativ 2 er ett fastmontert renseagregat som fastmonteres på maskiner som ikke arbeider stasjonært slik at maskinen ikke trengs å tas ut av produksjon under perioden oljen renses. Mens maskinen er i drift sirkulerer oljen gjennom aggregatet som driftes av eget strømnett.

Utleie av Borerigg

Vi har en FlexiROC T30 til utleie. Riggen er utstyrt med rettningsinstrument, dybdemåler og slipeaparat og oppfyller dagens krav til sikkerhet rundt roterende utstyr. Riggen leies ut på fast dagspris, minimum 3 dagers leie.

Vi tilbyr rabaterte priser ved langtidsleie.

Forsikring

Vi har utført en rekke store og små forsikringsoppdrag og vi har ett tett samarbeid med flere av de store forsikringsselskapene i Norge. De større oppdragene utfører vi på eget verksted og i flere tilfeller av mindre skader har vi reist ut til kunde og utført oppdragene i felt.